БГ / EN
УСЛУГИ
Като допълнителна услуга фирмата предлага изработването на екипировка по зададен чертеж на клиента.
Фирмата притежава и лиценз за изкупуване на черни и цветни метали, като приоритетно е изкупуването на чугунен отпадък на конкурентни цени.